Sme prevádzkovateľ veľkokapacitného bitúnku na ošípané a hovädzí dobytok. Schvaľovacie číslo SK7121ES udelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky nás oprávňuje umiestňovať naše výrobky v rámci celej Európskej únie. Bitúnok je situovaný v katastri obce Stročín v okrese Svídník na východe Slovenskej republiky.